Tillägnad Anna och drömmen om en pojkvän liten
nog att rymmas på ens axel.