För att lättare kunna relatera till folk ger jag dem psykiska diagnoser.